Σάββατο 27 Σεπτεμβρίου 2014

Λίγα λόγια για το Εργαστήριο Φιλοσοφίας


Στοχοθεσία 
        
Η υλοποίηση της ιδέας για τη δημιουργία ενός «Εργαστηρίου Φιλοσοφίας» συμπίπτει χρονικά με μία σημαντική αλλαγή στο ωρολόγιο πρόγραμμα του Νέου Λυκείου, όπως είναι η διδασκαλία της Φιλοσοφίας ως μάθημα Γενικής Παιδείας για όλους τους μαθητές της Β΄ Λυκείου στο Γενικό Λύκειο. Πρακτικά αυτό σημαίνει ότι περισσότεροι συνάδελφοι θα αναλάβουν τη διδασκαλία του μαθήματος. Αναγνωρίζοντας τις ιδιαιτερότητες του συγκεκριμένου μαθήματος, θεωρούμε πως θα ήταν ιδιαίτερα εποικοδομητικό να υπάρχουν α) συστηματική ανταλλαγή απόψεων ανάμεσα στους ενδιαφερόμενους εκπαιδευτικούς, β) δημοσιοποίηση διδακτικών πρακτικών, γ) από κοινού σχεδιασμός και δημιουργία εκπαιδευτικού υλικού (φύλλα εργασίας, θέματα αξιολόγησης κ.α.), δ) ουσιαστική επιμόρφωση σε φιλοσοφικά και διδακτικά ζητήματα. 

Τόπος και Χρόνος διεξαγωγής του Εργαστηρίου

Πρότυπο Πειραματικό ΓΕΛ Ευαγγελικής Σχολής Σμύρνης, αίθουσα εκδηλώσεων, ανά δεκαπενθήμερο, ημέρα Τρίτη, 13.30-15.00 Ημέρα Έναρξης: 23/9/2014

Βασικές Προϋποθέσεις
  • Η συστηματική παρακολούθηση των προγραμματισμένων συναντήσεων τουλάχιστον κατά 75% προκειμένου να δοθεί και η σχετική βεβαίωση. 
  • Η υπεύθυνη συμμετοχή στο πλαίσιο των ομάδων εργασίας που θα συγκροτηθούν. 
  • Η εξοικείωση με τις ΤΠΕ προκειμένου να υπάρχει η δυνατότητα αφενός διαδικτυακής επικοινωνίας μέσω mail, blog κλπ και αφετέρου ενσωμάτωσης των ΤΠΕ στη διδακτική πρακτική.
  • Η διάθεση για ανοιχτή διδασκαλία, ετεροπαρατήρηση και δημοσιοποίηση εκπαιδευτικών πρακτικών.
Οργανωτική Επιτροπή

Γιούλη Χρονοπούλου, Σχ. Σύμβουλος Φιλολόγων, Δρ Φιλολογίας
Χαρινέλα Τουρνά, Σχ. Σύμβουλος Φιλολόγων, Δρ Φιλοσοφίας
Ι.Π. Αμπελάς, Φιλόλογος, Δρ Φιλοσοφίας,
Μέλος ΕΠΕΣ του ΠΠΓΕΛ Ευαγγελικής Σχολής Σμύρνης 

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου